logo-black

4 Mayıs 2018 tarihli 3411 sayılı T.C Resmi Gazetesinde yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği tüm piyasaya yeni arz edilen ve halen faal durumda olan asansörlerin yıllık olarak kontrol edilmesi zorunluluğu gelmiştir. Yönetmeliğin amacı insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu kapsamda yapılması gereken kontroller TÜRKAK'tan TS EN ISO IEC 17020 standardına göre akredite A tipi muayene kuruluşu ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş. tüm Türkiye'ye hizmet verebilecek altyapıya sahiptir.